kompilator

kompilator
kompilator I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos I, Mc. kompilatororze; lm M. kompilatororzy {{/stl_8}}{{stl_7}}'ktoś, kto dokonuje kompilacji; autor dzieł wykorzystujących prace innych autorów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jest to znany kompilator, wykorzystuje różne badania. <łac.> {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}kompilator II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -a, Mc. kompilatororze, inform. {{/stl_8}}{{stl_7}}'oprogramowanie komputera tłumaczące rozkazy programu lub komendy pisane w języku zbliżonym do konwencjonalnego na rozkazy języka wewnętrznego komputera' <ang.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kompilator — kompìlātor (kompilȃtor) m DEFINICIJA 1. inform., v. kompajler 2. a. onaj koji se služi dijelovima tuđih djela da bi sastavio svoj rad; onaj koji nije originalan, nema vlastitih ideja; paljetkar b. pejor. onaj koji prepisuje od drugoga, koji… …   Hrvatski jezični portal

  • Kompilator — Als Kompilator (lateinisch compilator „Plünderer“, compilatio „Plünderung“, von compilo „plündern“, „ausrauben“) wird ein Autor bezeichnet, dessen Arbeit im Wesentlichen aus dem Sammeln oder Zusammenstellen von Werken oder Zitaten anderer Autoren …   Deutsch Wikipedia

  • kompilátor — ja m (ȃ) nav. slabš. kdor izdeluje, sestavlja knjižno delo, razpravo po tujih ugotovitvah, dognanjih: spreten kompilator ♦ jur. kdor sestavlja nove predpise po starih brez bistvenih sprememb …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Kompilator — Kom|pi|la|tor 〈m. 23; geh.〉 jmd., der etwas kompiliert, Verfasser einer Kompilation * * * Kom|pi|la|tor, der; s, ...oren [spätlat. compilator] (bildungsspr., meist abwertend): jmd., der etw. kompiliert …   Universal-Lexikon

  • Kompilator — Kom|pi|la|tor 〈m.; Gen.: s, Pl.: to|ren〉 jmd., der etwas kompiliert, Verfasser einer Kompilation …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Kompilator — Kom|pi|la|tor der; s, ...oren <aus gleichbed. spätlat. compilator, eigtl. »Plünderer«> Verfasser einer Kompilation …   Das große Fremdwörterbuch

  • kompilator — m IV, DB. a, Ms. kompilatororze; lm M. kompilatororzy, DB. ów «pisarz, uczony, pracownik naukowy itp., dokonywający kompilacji; autor kompilacji» …   Słownik języka polskiego

  • kompilator — kom|pi|la|tor sb., en, er, erne (person der kompilerer) …   Dansk ordbog

  • kompilator — s ( n, er) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • kompilatör — s ( en, er) …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”